2009/11/29

Bird Photography Weekly 66 Gräsand - Mallard

click to enlarge


En gräsandshane hoppar upp på bryggan i det gråa, sena november, ljuset.
A male mallard is jumping to the bridge in the grey, late november, light

NF Photo 091128  at Duveholm

Bird Photography Weekly 66

2009/11/28

Gråtrut - Larus argentatus - Herring Gull

click to enlarge


Om jag förstått det här rätt så är det en vuxen i vinterdräkt och en ung 2k= andra vintern
If I understand this correctly, the birds is one adult in vinter looks and one juvenil second winter.och den här skulle vara en årsunge med första vinterdräkt =1k .
And this one is born this summer and wear its first wintercoat.

NF Photo 091124 i Maren Södertälje

 Sorry if the terminology isn´t right. I have a lot to learn.
Gråtrut
Herring Gull

2009/11/22

Blåmes på talgboll - Blue tit on tallow ball

click to enlarge


NF Photo 091121 at Backa

Yesterday was the first sunny day in weeks. I was happy to be able to go out and take some images. This is the Blue Tit (Blåmes), a common bird at my location. Small and beautiful. 
 Whishing everyone a great birding week.

Visit BPW 65 to meet more birders

Flygande Korp - Flying Raven

click to enlarge

NF Photo 091028 at Claestorp

Den här korpen har något i näbben. Den såg mäktig ut där den flög högt över mitt huvud.
This Raven has something in it´s beak. It looked very powerful flying high above my head.

2009/11/20

Korp - Corvus corax - Raven

click to enlarge


Korp - Corvus corax - Raven
NF Photo 091028 Getskav


2009/11/15

BPW 64 Sädesärla på språng - White wagtail marching on

click to enlargeNF Photo  090427
- En av mina favoritbilder på ärlan där den marcherar på taket
This is one of my favourite images of the wagtail. It is really marching on the roof.  


2009/11/10

Steglits - Carduelis carduelis - European Goldfinch

click to enlargeSteglits - Carduelis carduelis - European Goldfinch

NF Photo 091110

Labels: , , , , ,

BPW 63 Topposition - On top

click to enlarge

Skata i björktopp. Hur kan den sitta så där?
Magpie in the top of a birch. How can it do that?
NF Photo 091015

More bird-images at Bird Photography Weekly 632009/11/05

Gråtrut - Larus argentatus - Herring Gull

click to enlarge

Gråtrut - Larus argentatus - Herring Gull
NF Photo 080423 in Venice

SOF Gråtrut
Hard Times for a young Larus Argentatus

Det här är nog en Medelhavstrut. :)

2009/11/03

Har lekt lite i Elements - Had some fun in Elements

click to enlarge

NF Photo 091028

Har lekt lite i Elements och ArcSoft - Had some fun in Elements and ArcSoft
En kungsörn och två korpar - One Golden eagle and two ravens

(en kommentar säger att det är en havsörn och två kråkor, men gav ingen motivering. A comment sais it is a seaeagle and two crows, but gave no motivation to why)

2009/11/01

BPW 62 Jag fick dig - I got you

click to enlarge


En trädkrypare. Var är den? - A treecreeper. Where is it?Här är den! - Here it is!
NF Photo 091019

Visit BirdFreak and the Bird Photography Weekly #62 to se more birds this week