2010/02/28

Look at me, I can ..- Titta jag kan ...

click to enlarge.. simma på rygg
 .. swim on my back. .stänka massor av vatten - ... splashing a lot of  water... gå på vattnet
... walk on water.

:)

 Gräsand hona 
 Mallard female
NF Photo 100225illegal-bird-hunting-in-malta

Etiketter Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kvalité på bilder - Quality of photographs

Det här är ju lite frustrerande. Visst är jag glad över att jag fick en bild på bergfinken. Jag blev bara så irriterad på några individer på Artportalen. Man hinner knappt lägga in bilden förrän någon har varit där och gett den en etta i betyg, sämst alltså. Istället för att konfirmera att jag gav den rätt ID. Nu blev det ju en diskussion i alla fall efter att jag surnat till. Och jag hade rätt.

Men varför måste alla bilder var skolboksbra? När jag ser fåglarna ser dom sällan ut som i böckerna. Eller på tjusiga fågel foto  sidor.  För de har en massa hyss för sig och står i allsjöns vinklar. Och aldrig, säger aldrig, ser jag vartenda fjäderdun i verkligheten.

Jag tycker alla bilder av fåglars dagliga liv behövs för att kunna artbestämma en fågel som sitter högt uppe i en björk. Och hur den ser ut då.
Nu är jag klar :)

This is a bit frustrating. Of course I am happy for the photo of the Brambling. I just got annoyed of some individuals on Artportalen and let it shine throuh. You hardly posted the image before somebody rated it as 1, the worst quality. Instead of telling me I had in fact ID:ed it right, or  wrong. I got pissed and told them so. After that some people started to discuss the photo and the conclusion was I was right about it.

But why has every photo look like it was from a textbook on birds? Or from fancy Birding homepages? In real life that is never how I see the birds. Because they always do something different. And never, say never, can I see all the details in the feathers.

I think every image of the birds "daily life" and the way it is seen is needed.
Now I am done.


Glöm inte / don´t forget Malta petition

Etiketter Labels: , , , , , , , , , , , , , ,

2010/02/27

Bergfink - Fringilla montifringilla - Brambling

click to enlarge
Bergfink, hane - Fringilla montifringilla - Brambling, male
NF Photo 100225

Inte den allra bästa bilden, men med tanke på omständigheterna rätt bra ändå. Mulet, högt up i björken, 500 mm objektivet på fri hand och så en snabb fågel. Men tillräckligt för att identifiera den.Hoppas det blir bättre bilder nästa gång för nu fick jag bara den här. :)
Not the best of photos. But good enough to get an ID. It was cloudy, had the 500 mm lens freehanded, and then a fast moving bird. Hope for better images next time because this was the only one I got now.

Etiketter Labels: , , , , , , , , , , , , , , , ,

2010/02/25

ILLEGAL BIRD HUNTING IN MALTA

Read the article here. Illegal hunting

International Petition on illegal hunting in Malta Petition

Sign the petition Here


Please, help our birds
NatureFootstep

2010/02/21

Strömstare i tvätt tagen - Grooming time for the white throated dipper

click to enlarge

 
NF Photo 100111

Det är roligt att kolla fåglar, de har så mycket olika hyss för sig.

It is fun watching birds. They have so many different behaviors.
2010/02/14

BPW 77 A new species

click to enlarge

NF Photo 100210
Den här tamduvan ( columba livia) såg jag i onsdags. Den är tecknad precis som Klippduvan den härstammar från.
I spotted this Feral Pigeon this wednesday. It looks exactly like the Rock Dove it is bread from.


I morse funderade jag på om jag skulle ta bilen eller cykeln. Båda har ju sina för och nackdelar. Jag valde cykeln idag. Och tur var det. För nu såg jag den fågel som satt i en trädtopp. Det visade dig vara en Varfågel. Och den har jag inte sett förut. Fotot är taget med ett 500 mm objektiv och på fri hand.
This morning I was thinking wether to take the car or the bike. Both has its benifits and drawbacks. I did chose the bike and lucky me. Because now I spotted the curios bird sitting in a tree top. I never seen that one before. Later on it turned out to be a Great Grey Shrike. I shot the photo freehanded with a 500 mm lens. 


Etiketter Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2010/02/07

BPW 76 Grönfink - Carduelis chloris - European Greenfinch

click to enlarge
NF Photo 100202
Tre hanar och en hona båkar om utrymmet vid matbordet.
Three males and one female arguing about space at the feeder. Etiketter Labels: , , , , , , , , , , , , , , , ,

2010/02/05

Koltrast - Black bird

click to enlarge

Koltrast - Black bird
NF Photo 100105

En ung hane som fortfarande har spår kvar av den svarta näbben.
A young male, still having parts of the beak in black color.  
Etiketter Labels: , , , , , , , , , , , , , , ,

Bofink hane - Fringilla coelebs - Chaffinch male

click to enlarge

Bofink hane - Fringilla coelebs - Chaffinch male

NF Photo 090704
Etiketter Labels: , , , , , , , , , , , , , , , ,

2010/02/04

Gråsiska - Carduelis flammea - Common Redpoll

Gråsiska - Carduelis flammea - Common Redpoll
click to enlarge

Hona - Female, NF Photo 010203
Hona - Female

Hane - Male
NF Photo 010204
Förväxlingsrisk m Snösiska


Etiketter Labels: , , , , , , , , , , , , , ,

2010/02/03

Björktrast - Turdus pilaris - Fieldfare

click to enlarge
Björktrast - Turdus pilaris - Fieldfare

1:a vinter - 1:st winter
NF Photo 100119

Etiketter Label: , , , , , , , , , , , ,

Gulsparv – Emberiza citrinella - Yellowhammer

click to enlarge


Gulsparv – Emberiza citrinella - Yellowhammer
NF Photo 100130

troligen en hane - probably a male

Etiketter Labels: , , , , , , , , , , , ,

Koltrast hane - Common Blackbird male

click to enlarge
Koltrast hane - Common Blackbird male
NF Photo 100130

2010/02/02

2010/02/01

Större hackspett - Dendrocopos major - great spotted woodpecker

click to enlarge
Större hackspett, hona - Dendrocopos major - great spotted woodpecker, female

Större hackspett, hane - Dendrocopos major - great spotted woodpecker, male
NF Photo 100130

De skiljs åt av den röda fläcken i nacken. - The differens is the red spot in the neck.
Etiketter Labels: , , , , , , , , , , , , , , , ,