2009/09/30

Ormvråk, börringevråk - Buteo buteo buteo - Buzzard

click to enlarge

Ormvråk, börringevråk - Buteo buteo buteo - Common Buzzard
NF Photo 090806

Om Ormvråk på wiki
About Common Buzzard on wiki

anm. böringevråk finns fotade på Artportalen

Björktrast - Turdus pilaris - Fieldfare

click to enlargeBjörktrast - Turdus pilaris - Fieldfare

NF Photo 081027
NF photo 080515


http://www.sofnet.org/index.asp?lev=1217&typ=1

2009/09/29

2009/09/28

oidentifierad rovfågel - undentified bird of prey

click to enlarge


NF Photo 090920, över ängen mellan Luvsjön och Värmbolsvägen. Jag trodde det var en ung kungsörn men näbben var fel. Ornitologerna tror det är en vråk. Men oklart vilken. Flykten var väldigt kraftfull. Tyvärr var det här den enda bilden jag fick.

Flying over the farmland between the lake Luv and Värmbolsroad. I thought it was an eagle but the beak was wrong.

Knölsvan - Cygnus olor - Mute Swan

click to enlarge

Knölsvan - Cygnus olor - Mute Swan
NF Photo 090319


Sångsvan - Cygnus cygnus - Whooper Swan

click to enlarge


Sångsvan - Cygnus cygnus - Whooper Swan
NF Photo 090927

2009/09/26

Brushane juv - Philomachus pugnax - Ruff

click to enlarge

Brushane juv - Philomachus pugnax - Ruff

NF Photo 090821

2009/09/25

2009/09/24

Storskrake - Mergus merganser - Common Merganser/Goosander

click to enlarge


Storskrake - Mergus merganser - Common Merganser
hane - male NF Photo 090501

Also called Goosander
.
honor - females, NF Photo 090529
 NF Photo 090529

hona - female

Om Storskrake på wiki
About Common Merganser on wiki:
Quote: "The Common Merganser (North American) or Goosander (Eurasian) Mergus merganser is a large duck, of rivers and lakes of forested areas of Europe, northern and central Asia, and North America. It eats fish and nests in holes in trees."

2009/09/23

Gråsparv - Passer domesticus - House Sparrow

click to enlargeGråsparv - Passer domesticus - House Sparrow
Hane o 3 honor - Male and 3 female
.

Hona - Female
.

Juvenil

2009/09/22

Lärkfalk - Falco subbuteo - Eurasian Hobby

click to enlarge

Lärkfalk - Falco subbuteo - Eurasian Hobby
NF Photo 090625
.

NF Photo 090809

Pilfink - Passer montanus - Tree Sparrow

click to enlarge


Pilfink - Passer montanus - Tree Sparrow

2009/09/20

Tofsmes - Parus cristatus - Crested Tit

click to enlarge


Tofsmes - Parus cristatus - Crested Tit

NF Photo 080918
Tyvärr fick jag bara den här bilden. Men det är en tofsmes i alla fall :)

2009/09/19

Talltita – Parus montanus - Willow Tit

click to enlargeTalltita – Parus montanus - Willow Tit

NF Photo 090918

http://www.sofnet.org/index.asp?lev=3126&typ=1

Fotnot, kan ev vara en entita

Kaja - Corvus monedula - Jackdaw

click to enlarge
Kaja - Corvus monedula - Jackdaw
NF foto 090330

NF Photo 090701


Ruggar och har skadat foten.  NF Photo 090918

2009/09/16

2009/09/14

Sädesärla - Motacilla alba - white wagtail

click to enlarge

Sädesärla - Motacilla alba - white wagtail
.

Sväljer mat - Swallow some food. NF Photo 090427juvenil,
NF Photo 090809

Sädesärla
http://blx1.bto.org/birdfacts/results/bob10200.htm

2009/09/11

Storskarv - Phalacrocorax carbo - Great Cormorant

click to enlarge
Storskarv - Phalacrocorax carbo - Great Cormorant, NF Photo 090910

.
NF Photo 090630

http://www.allaboutbirds.org/guide/Great_Cormorant/id

2009/09/09

Ladusvala - Hirundo rustica - Barn swallow

click to enlarge


Ladusvala - Hirundo rustica - Barn swallow
080627 bo i kanothuset - nested in the barn for kajaks


090520


090909 Djulö

NF Photo

Fiskgjuse - Pandion haliaetus - Osprey

click to enlarge
Fiskgjuse - Pandion haliaetus - Osprey

NF Photo 090909

2009/09/08

Gråhäger - Ardea cinerea - Grey Heron

click to enlarge

Gråhäger - Ardea cinerea - Grey Heron, NF Photo 080925
.
NF Photo 090520 (sitting in kajak)
.
NF Photo 090815 (sitting in kajak)

About Grey Heron at wiki
Labels: , , , ,

2009/09/06

Sävsparv – emberiza schoeniclus - Reed Bunting

click to enlarge

Sävsparv – emberiza schoeniclus - Reed Bunting


NF Photo 090906

Mindre korsnäbb – Loxia curvirostra - Common Crossbill

click to enlarge

.


Mindre korsnäbb, juv – Loxia curvirostra - Common Crossbill

NF Photo 090906

De är experter på grankottar - They are excperts on sprucecones
wikipedia Mindre korsnäbb

2009/09/05

Törnskata - Lanius collurio - Red-backed Shrike

Click to enlarge

Törnskata - Lanius collurio - Red-backed Shrike
hona - female
NF Photo 080803

Törnskata - Lanius collurio - Red-backed Shrike
hane - male
NF photo 090616

Rödstjärt hona - phoenicurus phoenicurus - Common Redstart female

click to enlarge

Rödstjärt hona - phoenicurus phoenicurus - Common Redstart female

NF photo 090701