2009/09/04

SOF:s lista över arter

A - H I - R S - Ö   http://www.sofnet.org/index.asp?lev=718&typ=1


Aftonfalk

Alfågel

Alkekung

Backsvala

Bergand

Bergfink

Berglärka

Berguv

Björktrast

Blå kärrhök

Blåhake

Blåmes

Bläsand

Bläsgås

Bofink

Brun kärrhök

Brunand

Brunglada

Brushane

Buskskvätta

Dalripa

Dammsnäppa

Domherre

Drillsnäppa

Dubbelbeckasin

Dubbeltrast

Duvhök

Dvärgbeckasin

Dvärgmås

Dvärgsparv

Ejder

Enkelbeckasin

Entita

Fasan

Fiskgjuse

Fiskmås

Fisktärna

Fjällabb

Fjällgås

Fjällpipare

Fjällripa

Fjälluggla

Fjällvråk

Forsärla

Glada

Gluttsnäppa

Gransångare

Gravand

Grå flugsnappare

Grågås

Gråhakedopping

Gråhäger

Gråsiska

Gråsparv

Gråspett

Gråtrut

Gräsand

Gräshoppssångare

Grönbena

Grönfink

Gröngöling

Grönsiska

Grönsångare

Gulsparv

Gulärla

Gärdsmyg

Gök

Göktyta

Halsbandsflugsnappare

Havssula

Havstrut

Havsörn

Hornuggla

Hussvala

Häger

Hämpling

Härmsångare

Höksångare

Hökuggla

Jaktfalk

Jorduggla

Järnsparv

Järpe

Kaja

Kanadagås

Kattuggla

Kentsk tärna

Knipa

Knölsvan

Koltrast

Kornknarr

Kornsparv

Korp

Kricka

Kråka

Kungsfiskare

Kungsfågel

Kungsfågelsångare

Kungsörn

Kustpipare

Kustsnäppa

Kärrsnäppa

Kärrsångare

Labb

Ladusvala

Lappmes

Lappsparv

Lappuggla

Lavskrika

Ljungpipare

Lärkfalk

Lövsångare

Mindre flugsnappare

Mindre hackspett

Mindre strandpipare

Morkulla

Mosnäppa

Myrsnäppa

Myrspov

Nattskärra

Nordsångare

Näktergal

Nötkråka

Nötskrika

Nötväcka

Ormvråk

Orre

Ortolansparv

Pilfink

Pilgrimsfalk

Prutgås

Pärluggla

Rapphöna

Ringduva

Ringtrast

Rosenfink

Roskarl

Råka

Rödbena

Rödhake

Rödspov

Rödstjärt

Rödstrupig piplärka

Rödvingetrast

Rördrom

Rörhöna

Rörsångare Salskrake

Sidensvans

Sillgrissla

Silltrut

Silvertärna

Sjöorre

Skata

Skedand

Skogsduva

Skogssnäppa

Skrattmås

Skräntärna

Skäggdopping

Skärfläcka

Skärpiplärka

Skärsnäppa

Slaguggla

Smalnäbbad simsnäppa

Smådopping

Småfläckig sumphöna

Smålom

Småskrake

Småsnäppa

Småspov

Småtärna

Snatterand

Snösparv

Snöskata

Sothöna

Sparvhök

Sparvuggla

Spillkråka

Spovsnäppa

Stadsduva

Stare

Steglits

Stenfalk

Stenknäck

Stenskvätta

Stjärtand

Stjärtmes

Storlom

Storskarv

Storskrake

Storspov

Strandskata

Stripgås

Strömstare

Större hackspett

Större korsnäbb

Större strandpipare

Svart rödstjärt

Svarthakedopping

Svarthalsad dopping

Svarthätta

Svartmes

Svartsnäppa

Sv.-vit flugsnappare

Svärta

Sånglärka

Sångsvan

Sädesärla

Sädgås

Sävsparv

Sävsångare

Talgoxe

Tallbit

Talltita

Taltrast

Tamduva

Tjäder

Tobisgrissla

Tofslärka

Tofsmes

Tofsvipa

Tordmule

Tornfalk

Tornseglare

Tornuggla

Trana

Trastsångare

Tretåig hackspett

Trädgårdssångare

Trädkrypare

Trädlärka

Trädpiplärka

Turkduva

Turturduva

Törnskata

Törnsångare

Vaktel

Varfågel

Vassångare

Vattenrall

Videsparv

Vigg

Vinterhämpling

Vit stork

Vitkindad gås

Årta

Ängshök

Ängspiplärka

Ärtsångare

No comments:

Post a Comment

Thanks for visiting Naturefootsteps Birds of Europe