2010/09/30

Lövsångare - Phylloscopus trochilus - Willow Warbler

click to enlarge 
Lövsångare - Phylloscopus trochilus - Willow Warbler
 NF Photo 100904 at Beijershamn

I want to come up! Please help me


Kommentarer på Artportalen, jag gissde på härmsångare: 
Två bra karaktärer (förutom allmän färgteckning och form) som gör att detta inte är en härmsångare är de ljusare benen samt ett tydligt ögonbrynsstreck som når väl bakom ögat. Detta passar istället bra på en lövsångare. Mvh/ Ola
 "aldrig får man va riktigt gla." Benen glömde jag. Men jag tycker de lövsångare jag har tidigare, haft renare gult på på bröstet. Därför trodde jag det kunde vara härmsångaren. NF
Glada stunder kommer. :-). Alltid tänka på att försöka titta på fler än en karaktär är ett bra tips när det gäller lite svårbestämda arter. Faktum är dock också att härmsångaren är den av dessa två som är "renare" gul på bröstet. Mvh/ Ola

2010/09/28

Trana - Grus grus - Common Crane

click to enlarge 
Trana m 2 årsungar  - Grus grus - Common Crane with two juvenile
 NF Photo 100924 at Kvismaren


Labels: , , , , , , , , , , , , , , bird, , , , , , , , , , , , , , ,

Snatterand - Anas strepera - Gadwall

click to enlarge
Snatterand - Anas strepera - Gadwall
NF Photo 100924 at Kvismaren

Kommentar på / Comments on Artportalen:
Johan Sandström:  Snatteränder, notera svart akterparti på hanen till höger, den lilla vita fläcken som även syns på honan i mitten samt gråmelerad kropp på hanarna till höger och vänster.
Brit Rennemo: Synes bildet er nyttig, viser typiske karakterer på både hann og hunn - og dessuten ofte sånn vi ser (sjeldne) fugler: langt hold og vanskelige lysforhold!

Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2010/09/26

2010/09/23

Öland trip 4-6 Sept

SVENSKA! hoppa till NF Resebloggen

click to enlarge
NF Photo 100905

As you have seen I spent almost 3 days on Öland in the beginning of Sept. I was camping and the first night was damned cold. I went up at 4am to go and see the nightjars. And it was almost freezing. But after that I had some great days. Morning mist and then sunshine.

More posts from Öland here:

http://nfbird.blogspot.com/search/label/%C3%B6land
http://nfbild.blogspot.com/search/label/%C3%B6land
 
Here are the new species I photographed:

1.nattskärra - nightjar
2.silltrut - Lesser Black-backed Gull
3.vattenrall - Water Rail
4.småsnäppa - Little Stint
5.ljungpipare - European Golden Plover

I photographed 53 species in all, those days. Well, at least as I have identified.
bläsand

brushane
duvhök
ejder
enkelbeckasin
gluttsnäppa
gravand
grå flugsnappare
grågås
gråsparv
grönfink
grönsångare
hämpling
kaja
kanadagås
knipa
knölsvan
kustsnäppa
kärrsnäppa
ladusvala
ljungpipare
lövsångare
mosnäppa
myrsnäppa
myrspov
myrspov
nattskärra
pilfink
rödhake
silltrut
skedand
skrattmås
skärsnäppa
smalnäbbad simsnäppa
småsnäppa
sparvhök
stare
stenskvätta
storskarv
storskrake
strandskata
större strandpipare
svartsnäppa
svartvit flugsnappare
sädesärla
taltrast
tofsvipa
tornseglare
vattenrall
vigg
vitkindad gås
ängspiplärka
ärtsångare

2010/09/19

A beautiful experience

click to enlarge  
Skådare - Birders
NF Photo 100904 on Ottenby, Öland
 Strandskata mm - mostly Eurasian Oystercatcher
NF Photo 100904, Ottenby
Kärrsnäppa - Dunlin
NF Photo 100905 at Västerstadsviken
Sträckande gravänder - Migrating Common Shelduck
NF Photo 100906 at Västerstadsviken

Knölsvan - Mute swan


Vet ej - unknown
NF Photo 100904, Sandviks camping 
Mest storskarv -  Sunset at Ottenby, mostly Great Cormorant
NF Photo 100904

And that was Good night :)
NF Photo 100905 at Västerstadsviken


At the last stop before leaving the island this beauty showed up and said goodby.
Smalnäbbad simsnäppa - Red-necked Phalarope

As you see I focused on the beauty of birding this week. I hope you enjoy it.


2010/09/17

Smalnäbbad simsnäppa - Phalaropus lobatus - Red-necked Phalarope

click to enlarge
NF Photo 100905 at Ottenby

NF Photo 100906 at Beijershamn
Smalnäbbad simsnäppa - Phalaropus lobatus - Red-necked Phalarope
I think they are both juvies (1k)

I hope you enjoy my birdblog. :)
Weekend Reflections
Camera Critters

Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nattskärra - Caprimulgus europaeus - European Nightjar

click to enlarge NF Photo
Nattskärra - Caprimulgus europaeus - European Nightjar
NF Photo 100906 on Öland

Om Nattskärra på wiki
Nattskärra on youtube  and here

This was a really hard one. Two nights in a row I went up at 04.00 to drive to where they were supposed to be. I was lucky. I was told they were arriving from the east over the Baltic sea. Then they continue south to europe. As it is chilly this time of year they land on the asphalt to get some warmth from it. I spotted 4 or  5 sitting there and flying across the road in the headlights of the car. The first thing you saw was the red light reflected in their eyes. Trying to take some shots was a challenge. The one I show was the best one I got. I had to take it from inside the car. They were scared enough without trying to go outside. But, I have now seen it, and it was fun. Maybe I try again next year.

Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2010/09/15

Bird sickness and hygiene

This time I only link to a post I found that is about a sick bird. It might be good to be aware about thise things.

trichomonosis-green-finches-and-good hygiene at LEAVES ´N BLOOM
http://leavesnbloom.blogspot.com/2010/09/trichomonosis-green-finches-and-good.html

Ölandsvindar sa:
http://www.sva.se/sv/navigera/Djurhalsa/Vilda-djur/Allman-information-om-vilt/Viltsjukdomar---forteckning/Trikomonas-hos-gronfinkar/ är en lång adress till de som vill läsa om sjukdomen hos grönfinkar på svenska.


Kerstin

2010/09/11

Småsnäppa - Calidris minuta - Little Stint

click to enlarge
Småsnäppa juvenil 1k  - Calidris minuta - Little Stint, juvenile

Storleksjämförelse med en Brushane - Size compared to a Ruff.
NF Photo 100904 at Beijershamn, Öland


Comment on Artportalen:
Visst är det en småsnäppa. En 1k fågel vilket bl. a. man kan se på den ljusa pannan och det delade ögonbrynsstrecket. (sure, i´t is a Little Stint. A 1k bird as you can see from the bright forehead and the separated eyebrow) )  MVH/ Jalle

I located this tiny bird a bit out on the wetland. Almost invisible where it strutted around on the grey surface. It was nice because it was the first time I could photograph it in Sweden.

Do you english speaking people use the term "1K" for birds born this summer? It means "the first calenderyear"? So should be used until Dec 31st!

BPW107Labels:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2010/09/03

Blåhake - Luscinia svecica - Bluethroat

click to enlarge
Blåhake - Luscinia svecica - Bluethroat
NF Photo 100902, a small bird, in the evening and at quite a distant. Maybe next year I can get a better one.

Well, my pics is no sucess but I found a nice video on youtube. It is singing.Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,