2010/02/28

Kvalité på bilder - Quality of photographs

Det här är ju lite frustrerande. Visst är jag glad över att jag fick en bild på bergfinken. Jag blev bara så irriterad på några individer på Artportalen. Man hinner knappt lägga in bilden förrän någon har varit där och gett den en etta i betyg, sämst alltså. Istället för att konfirmera att jag gav den rätt ID. Nu blev det ju en diskussion i alla fall efter att jag surnat till. Och jag hade rätt.

Men varför måste alla bilder var skolboksbra? När jag ser fåglarna ser dom sällan ut som i böckerna. Eller på tjusiga fågel foto  sidor.  För de har en massa hyss för sig och står i allsjöns vinklar. Och aldrig, säger aldrig, ser jag vartenda fjäderdun i verkligheten.

Jag tycker alla bilder av fåglars dagliga liv behövs för att kunna artbestämma en fågel som sitter högt uppe i en björk. Och hur den ser ut då.
Nu är jag klar :)

This is a bit frustrating. Of course I am happy for the photo of the Brambling. I just got annoyed of some individuals on Artportalen and let it shine throuh. You hardly posted the image before somebody rated it as 1, the worst quality. Instead of telling me I had in fact ID:ed it right, or  wrong. I got pissed and told them so. After that some people started to discuss the photo and the conclusion was I was right about it.

But why has every photo look like it was from a textbook on birds? Or from fancy Birding homepages? In real life that is never how I see the birds. Because they always do something different. And never, say never, can I see all the details in the feathers.

I think every image of the birds "daily life" and the way it is seen is needed.
Now I am done.


Glöm inte / don´t forget Malta petition

Etiketter Labels: , , , , , , , , , , , , , ,

No comments:

Post a Comment

Thanks for visiting Naturefootsteps Birds of Europe