2010/04/20

Brun kärrhöks hona - Marsh Harrier female

click to enlarge

NF Photo 100416

Det är en Brun kärrhök, hona. Nästan helmörk. Man kan ana det ljusa huvudet


Tack till/thanks to Karl-Gustav Sjölund (Stockholm) för uppgiften/for respons , 2010-04-20 09:56:13

I was wondering about this bird. I posted it on Artportalen for input from others. Turned out to be a Marsh Harrier female. :)

No comments:

Post a Comment

Thanks for visiting Naturefootsteps Birds of Europe